לונדון את קירשנבאום ספטמבר 14 4 לונדון את קירשנבאום ספטמבר 14 5 לונדון את קירשנבאום ספטמבר 14 10

להלן הקישור לדיון אתמול בתכנית "לונדון את קירשנבאום" בהחלטת ארגון "בצלם" לא לסייע לפרקליטות הצבאית בבדיקת טענות על הפרת דיני הלחימה במהלך מבצע "צוק איתן" (הדיון מתנהל בין דקות 14 – 24):

http://10tv.nana10.co.il/Category/?CategoryID=600262

אני חייב לומר, שבאמת ובתמים ההחלטה אינה מובנית לי. מה שבאמת הדהים אותי הייתה טענתו של עו"ד מיכאל ספרד כי ועדת טירקל קיבלה את כל הטענות של ארגוני זכויות האדם שהופיעו בפניה וכי היא קיבלה המלצות "שאנחנו חותמים עליהן בשתי ידיים".

ובכן, נציגי הארגונים "יש דין" ו"בצלם" אכן הופיעו בפני ועדת טירקל וכל הטענות שנשמעות עתה שוב באשר ל"כשלים" במערכת החקירה והמשפט הצבאית אינן חדשות וכבר הועלו בפני הוועדה. מה הייתה מסקנת הוועדה?

להלן ציטוט ממכתבו של לורד דיויד טרימבל, אחד המשקיפים הבין-לאומיים, ששותפו באופן מלא בעבודת הוועדה, המובא בפתח הדו"ח:

 taken as a whole, Israeli law and practice will stand comparison with the best in the world, but there is always room for improvement

אגב, מיד לאחר אמירה זו, מתייחס הלורד טרימבל לתחום אחד, שבו אכן, נמצאו ספקות חמורים בדבר האפקטיביות של הפרוצדורה לבדיקת תלונות. מדובר בבדיקת תלונות כנגד חוקרי שב"כ, תחום שאינו נוגע לצה"ל ושהוא שולי למדי בהקשר של הפרות דיני הלחימה. יתר על כן – תחום שבו המלצת ועדת טירקל, להעביר את האחריות לבדיקת התלונות למשרד המשפטים, מומשה כבר. מן היוצא מן הכלל, ניתן ללמוד על הכלל.

ואולם, למעשה, אין צורך להסיק את הדברים באופן עקיף, הוועדה קובעת במפורש כי מנגנוני החקירה בצה"ל עומדים בסטנדרטים הבין-לאומיים הנדרשים. להלן ציטוט מעיקרי מסקנות הוועדה והמלצותיה  (עמ' 46 לדו"ח:

"יש מקום לקבוע, כי מנגנוני הבדיקה והחקירה של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה הקיימים בישראל ודרכי פעולתם מתיישבים, בדרך כלל, עם חובותיה של מדינת ישראל לפי כללי המשפט הבינלאומי. עם זאת, סברה הוועדה כי בתחומים אחדים שנחקרו יש מקום לתיקונים במנגנוני הבדיקה והחקירה וכי באחדים מן התחומים יש מקום לשינויים במדיניות המקובלת. עוד סברה הוועדה כי פרקטיקות מסוימות – הראויות כשלעצמן – טוב להן שיעוגנו בהנחיות כתובות מפורשות שינתן להם פומבי. יודגש, כי כאשר מצאה הוועדה שיש צורך בתיקונים או בשינויים אין בכך, בהכרח, כדי להצביע על פגמים מהותיים אלא התויית דרכים להשגת יעדים אידיאליים למנגנונים ולדרכי פעולתם."

 

אכן, וועדת טירקל המליצה 18 המלצות לשיפור אופן בדיקת תלונות על הפרת דיני הלחימה. חלק מהן כבר יושמו, לרבות המלצות מרכזיות ומשמעותיות, חלק עדיין לא. אכן, תמיד ניתן לבקר את קצב יישום ההמלצות, אבל מכאן ועד להצהרת מנכ"לית "יש דין", כפי שהיא מצוטטת ב"הארץ" כי "המערכת בעיננו שבורה, לא עובדת",  או הצהרת מנכ"ל "בצלם", בהודעה לעיתונות, המכנה את מערכת החקירה והמשפט הצבאית באופן בוטה "מנגנוני הטיוח הקיימים" הדרך ארוכה, בלשון המעטה.

כמובן, אנשי "בצלם ו"יש דין" זכאים להחזיק בדעתם, אולם בקשירת עמדתם במסקנות וועדת טירקל יש משום העדר יושרה.

אני נותרתי עם התמיהה, מה באמת הניע את "בצלם" לנקוט צעד קיצוני שכזה. אני מקווה שלא מדובר בלחצים חיצוניים.

כך או כך,  חשוב לי להדגיש כי חובתה של מדינת ישראל לברר באופן רציני ונוקב טענות להפרת דיני הלחימה, גם בלי שיתוף הפעולה של ארגוני זכויות האדם. יתר על כן, לפי תפיסתי, אין די בבירור של תלונות שהוגשו באופן פורמלי, אלא נדרש מאמץ אקטיבי לאסוף, ממקורות שונים, פרטים על אירועים המחייבים בדיקה. מהיכרותי עם המערכת, יש לי יסוד להניח שהדברים כבר נעשים.

 

מודעות פרסומת