מאמרי בנושא זה התפרסם לאחרונה בגיליון מס' 28 של כתב העת כיוונים חדשים

עכשיו הוא זמין באינטרנט בטקסט  מלא באתר של כתב העת

ראו עמודים 132 עד 138

 

http://www.wzo.org.il/files/kivunim/kivunim_28.pdf

מודעות פרסומת